Stručna literatura

Stručno usavršavanje u ustanovi – praćenje stručne literature

Ovaj odeljak obuhvata svu novu stručnu literatura koju sam pročitao, najnovije stručne časopise i listove, kao i aktuelne priručnike… Tu su i novi pravilnici, web stranice, novinski članci, medijski prilozi  …

Dakle, pratim sve što je novo a bitno je za svakodnevno funkcionisanje jednog školskog pedagoga. Najmanje što uvek možete da učinite za sopstveno stručno usavršavanje je da prelistate Prosvetni pregled, koji uvek stoji u zbornici jer je na taj časopis vaša škola sigurno pretplaćena. Takođe, časopis Pedagoške novine dobijate besplatno sa članstvom u PDS-u … Ima još dosta toga, za sve dostupnog i besplatnog. Samo treba imati vremena i posvetiti se tome.

Ovaj odeljak neće biti postavljan hronološki, nego onako kako stignem i u zavisnosti od vremena da napišem o pročitanom, ali pošto dosta čitam i pratim stručnu literaturu – ovaj odeljak na mom portfoliju će zapravo biti i najčešće dopunjavan …

2017

Časopis PEDAGOŠKE NOVINE

Br: 1/2016

Datum: Jun 2016

IZDVAJAM IZ SADRŽAJA:

Dafna Lemiš: Deca i televizija (str. 10)

*

Časopis PEDAGOGIJA

Br: 2/2017

Datum: jun 2017

IZDVAJAM IZ SADRŽAJA:

MA Katarina Krstić – Stavovi učitelja prema ulozi Interresorne komisije u inkluzivnom obrazovanju

*

Časopis PROSVETNI PREGLED

Br: 2705/30

Datum: 3 novembar 2016

IZDVAJAM IZ SADRŽAJA:

Igra nije uvek bezazlena – prevencija vršnjačkog nasilja (str. 6)
Dve uloge jednog jezika (str. 9)

*

Časopis PROSVETNI PREGLED

Br: 2706/7

Datum: 10. – 17. novembar 2016

IZDVAJAM IZ SADRŽAJA:

Ljubav utiče na sazrevanje – zašto su kućni ljubimci važni u odrastanju dece (str. 12)

*

Časopis PROSVETNI PREGLED

Br: 2708/33

Datum: 24. novembar 2016

IZDVAJAM IZ SADRŽAJA:

Kako da živimo zajedno a ne jedni pored drugih (str. 3)
Zdravlje ipak najvažnije – vrednosti u roditeljstvu (str. 4)
Privatni časovi umesto dopunskih (str. 10)
Vera i nevera (Pedagoška praksa str. 1)

*

*

Časopis PROSVETNI PREGLED

Br: 2710/35

Datum: 8. decembar 2016

IZDVAJAM IZ SADRŽAJA:

Privlačnost ”greške u tkanju” – o fenomenu superstara u školskom dvorištu (str. 11)

*

Časopis PROSVETNI PREGLED

Br: 2712/37

Datum: 22. decembar 2016

IZDVAJAM IZ SADRŽAJA:

Religije i obrazovanje širom sveta (str. 1 )

*

Časopis PROSVETNI PREGLED

Br: 2699/24

Datum: 22. septembar 2016

IZDVAJAM IZ SADRŽAJA:

Podela moći i odgovrnosti – uloga odraslih u odrastanju i školovanju dece (str. 9)

*

Časopis PROSVETNI PREGLED

Br: 2698/23

Datum: 15. septembar 2016

IZDVAJAM IZ SADRŽAJA:

Neakademsko ponašanje (str. 4)

*

Časopis PROSVETNI PREGLED

Br: 2701/26

Datum: 6. oktobar 2016

IZDVAJAM IZ SADRŽAJA:

(Ne)saradnja roditelja o nastavnika (str. 4-6)

*

Časopis PROSVETNI PREGLED

Br: 2702/37

Datum: 13. oktobar 2016

IZDVAJAM IZ SADRŽAJA:

S oružjem u školu – delikvencija i viktimizacija maloletnih lica u Srbiji (str. 3)
Đačka odeća sa logom na džepu (str. 7)
Deca u savremenom svetu – Janko Takač (Pedagoška praksa str.1)

*

Časopis PROSVETNI PREGLED

Br: 2700/25

Datum: 29. septembar 2016

IZDVAJAM IZ SADRŽAJA:

Ne plaši se i sam biraj svoj put – šta đaci generacije misle o svom školovanju (str. 8)
Jelena Holcer: Komunikacija – kamen spoticanja (str. 13)

*

Časopis PROSVETNI PREGLED

Br: 2697/22

Datum: 8. septembar 2016

IZDVAJAM IZ SADRŽAJA:

Saplitanje na lakim zadacima – šta ostaje od znanja nakon letnjeg raspusta (str. 2)

*

Časopis PROSVETNI PREGLED

Br: 2696/21

Datum: 1. septembar 2016

IZDVAJAM IZ SADRŽAJA:

Primer za loš primer – Muzički (ne)ukus i obrazovanje mladih

*

Časopis PROSVETNI PREGLED

Br: 2704/29

Datum: 27. oktobar 2016

IZDVAJAM IZ SADRŽAJA:

Virtuelna stvarnost – istraživanje video igara (str.7)
Događaj koji je promenio svet – Martin Luter (Pedagoška praksa, str. 6)

*

Časopis PROSVETNI PREGLED

Br: 2703/228

Datum: 20. oktobar 2016

IZDVAJAM IZ SADRŽAJA:

Dijana Radojković: Fleksibilnost treba prepoznati (str. 13)
Dan u narodnoj nošnji – Osnovna škola “T.G.Masarik” u Janošiku (str. 24)

*

Časopis PROSVETNI PREGLED

Br: 2709/34

Datum: 1. decembar 2016

IZDVAJAM IZ SADRŽAJA:

Prekinimo ćutanje – sprečavanje seksualnog nasilja (str. 4)
Ohrabrivanje građanskih vrlina – Žan Kalvin (Pedagoška praksa str. 6)

*

Časopis PROSVETNI PREGLED

Br: 2711/36

Datum: 15. decembar 2016

IZDVAJAM IZ SADRŽAJA:

Ranko Rajović: Reproduktivno učenje za mozak ne postoji (str. 4)
Kulturološke i jezičke finese (Pedagoška praksa str. 4)
Od zadatka do izazova – uloga i vrednost dodatne nastave (Pedagoška praksa str. 1)

*

Časopis PROSVETNI PREGLED

Br: 2713/4/1-2

Datum: 12 – 19. Januar 2017

IZDVAJAM IZ SADRŽAJA:

Jasmina Đelić: Bez radikalnih izmena okvira kvaliteta (str. 4-5)
Božidar Ostojić – Prezaštićeno dete (str. 6-7)

*

Časopis PROSVETNI PREGLED

Br: 2715/3

Datum: 26. januar 2017

IZDVAJAM IZ SADRŽAJA:

Branislav Ranđelović: Većina vukovaca ima pokriće (str.3)
Zamke punoletstva – Prevencija rizičnih ponašanja adolescenata i mladih (str. 7)
Neki žele da znaju, a neki da veruju – o mitu i legendi u nastavi istorije (str. 8)

*

Časopis PROSVETNI PREGLED

Br: 2716/4

Datum: 16. februar 2017

IZDVAJAM IZ SADRŽAJA:

Kako do najboljeg inkluzivnog modela – Podrška jedina brana podvojenosti (str. 6-9)
Razvoj istraživačke prakse u školi (Pedagoška praksa str.1)

*

Časopis PROSVETNI PREGLED

Br: 2717/5

Datum: 23. Februar 2017

IZDVAJAM IZ SADRŽAJA:

Pre zakona revizija Strategije (str. 3)
Drugačiji, ali ne manje vredni – broj dece sa autizmom sve više raste (str. 4)
Za koga se piše doktorat – Centar za promociju nauke (str. 9)
Privremene kućice za pse – Osnovna škola “T. G. Masarikˇ”, Janošik (str.16)

*

Časopis PROSVETNI PREGLED

Br: 2718/6

Datum: 2. Mart 2017

IZDVAJAM IZ SADRŽAJA:

Rekviziti za vizuelce (Pedagoška praksa str. 4-5)

*

Časopis PROSVETNI PREGLED

Br: 2719/7

Datum: 9. Mart 2017

IZDVAJAM IZ SADRŽAJA:

Nema idealnog programa – Okrugli sto o pitanjima obrazovne reforme (str. 2)
Ocene pod lupom – Kako vrednovati znanje (str. 6-8)
Zašto umiremo? – Centar za promociju nauke (str. 10)

*

Časopis PROSVETNI PREGLED

Br: 2720/8

Datum: 16. Mart 2017

IZDVAJAM IZ SADRŽAJA:

Škola je bolja nego što javnost misli o njoj (str. 5)
Trolist – iskorak iz postojeće prakse (str. 6-7)
Alat za odrastanje – veštine za adolescente i kako ih steći (str. 10)
Zagrljaj umesto kazne – kako sa hiperaktivnim detetom (str. 13)

*

Časopis PROSVETNI PREGLED

Br: 2721/9

Datum: 23. Mart 2017

IZDVAJAM IZ SADRŽAJA:

Komunikacija se uči – Knjiga Škola i životne veštine adolescenata (str. 6)

*

Časopis PROSVETNI PREGLED

Br: 2722/10

Datum: 30. Mart 2017

IZDVAJAM IZ SADRŽAJA:

Zbir izmišljotina – zbrka u glavi: uticaj pseudoistorije na mlade u Srbiji (str. 1)

*

Časopis PROSVETNI PREGLED

Br: 2724/12-13

Datum: 13-20. April 2017

IZDVAJAM IZ SADRŽAJA:

Pamet i pametni telefoni – vršnjaci veka (str. 8)
Kolektivna inteligencija – društvene mreže u nastavi (Pedagoška praksa str. 1)
Mali uzroci (ne)uspeha – Uloga dopunske nastave (Pedagoška praksa str. 3)

*

Časopis PROSVETNI PREGLED

Br: 2726/14

Datum: 27. april 2017

IZDVAJAM IZ SADRŽAJA:

Za hrabre vizije stvaranja generaciej koja uči (str. 1)

*

Časopis PROSVETNI PREGLED

Br: 2727/15-16

Datum: 4-11. Maj 2017

IZDVAJAM IZ SADRŽAJA:

Rade na određeno i dugo čekaju posao: Nastavnička profesija pod lupom (str. 3)

*

Časopis PROSVETNI PREGLED

Br: 2729/17

Datum: 18. Maj 2017

IZDVAJAM IZ SADRŽAJA:

Zanemarena aktivnost: dopunska, dodatna i pripremna nastava (str. 4-5)
Kako zadržati pažnju učenika (Pedagoška praksa str. 3)

*

Časopis PROSVETNI PREGLED

Br: 2730/18

Datum: 25. maj 2017

IZDVAJAM IZ SADRŽAJA:

Pubertet kao paravan za drogu (str.6)

*

Časopis PROSVETNI PREGLED

Br: 2731/19

Datum: 1. Jun

IZDVAJAM IZ SADRŽAJA:

Šala nije uvek lepa – mališane ne treba zadirkivati (str. 10)

*

Časopis PROSVETNI PREGLED

Br: 2732/20

Datum: 8. jun 2017

IZDVAJAM IZ SADRŽAJA:

Strip u više nastavaka; Kada deca ne žele da vas čuju (str. 12)

*

Časopis PROSVETNI PREGLED

Br: 2733/21

Datum: 15. Jun 2017

IZDVAJAM IZ SADRŽAJA:

Povećanje kvaliteta obrazovanja: Nacrt zakona o osnovama sistema OV (str.1)
Uvod u studije totalitarizma: Libertarijanski klub Libek (Pedagoška praksa str. 6)

*

Časopis PROSVETNI PREGLED

Br: 2723/11

Datum: 6. april 2017

IZDVAJAM IZ SADRŽAJA:

Odgovori pseudonauci – savremena istoriografija (str. 8)

*

 

 

 

 

2016

Časopis  NASTAVA I VASPITANJE

Br:    1/2015

Datum:    Mart  2015

IZDVAJAM IZ SADRŽAJA:

 • SAŠA DUBLJANIN:Značaj razumevanja u nastavi
 • ALEKSANDAR TADIĆ: Autonomija učenika u razrednom kontekstu – Kritička perspektiva teorije samoodređenja
 • ZORICA ŠALJIĆ: Prevencija nepoželjnih ponašanja učenika u postojećoj školskoj praksi – zakonski i programski okvir

 

*

 

Časopis  NASTAVA I VASPITANJE

Br:    2/2015

Datum:    Jun  2015

IZDVAJAM IZ SADRŽAJA:

         VERA SPASOJEVIĆ I NATAŠA MATOVIĆ: Pripremljenost nastavnika razredne i predmetne nastave za rad sa decom sa smetnjama u razvoju

        SLAĐANA ZUKOVIĆ I SENKA SLIJEPČEVIĆ: Roditeljska kontrola dece na internetu i socijalnim mrežama

        BILJANA KUZMANOVIĆ I MILICA VUČETIĆ: Samoregulacija učenja iz perspective učenika i njena povezanost sa školskim uspehom

        JASMINA ŠEFER: Motivisanost nastavnika osnovne škole za promene u nastavi

*

 

Časopis  NASTAVA I VASPITANJE

Br:    3/2015

Datum:    Septembar  2015

IZDVAJAM IZ SADRŽAJA:

 JOVANA MILUTINOVIĆ: Kritički konstruktivizam – koncepcija i mogućnosti u oblasti obrazovanja

BOJANA BODROŽA, IVANA ĐERIĆ I NIKOLETA GUTVAJN: Učeničke percepcije nastavničkih motivacionih postupaka

MILICA JELIĆ I VUČINA ZORIĆ: Razvoj profesionalne orijentacije na području bivše Jugoslavije

 

*

 

Časopis  NASTAVA I VASPITANJE

Br:    4/2015

Datum:    Decembar  2015

IZDVAJAM IZ SADRŽAJA:

        DUŠICA MALINIĆ, VLADIMIR DŽINOVIĆ I IVANA M. JAKŠIĆ: Nastavničke percepcije školskog neuspeha – vredi li se truditi oko neuspešnih učenika?

        MILAN STANČIĆ: Nastavničke refleksije o evaluaciji sopstvenog rada

        MARIJA RUŽIĆ, SNEŽANA VIDANOVIĆ I SNEŽANA STOJILJKOVIĆ: Kreativnost, inteligencija i anksioznost učenika različitog školskog uspeha

       

 

 

*

Časopis  PROSVETNI PREGLED

Br:    2674/5

Datum:   17. decembar  2015

IZDVAJAM IZ SADRŽAJA:

 • Učenik u središtu pažnje – Prva sednica NPS u novom sazivu
 • Nasilje je svuda oko nas – Mobing i nasilje u obrazovnim ustanovama IZUZETNO BITNI TEKSTOVI

*

Časopis  PROSVETNI PREGLED

Br:    2672

Datum:   3. decembar  2015

IZDVAJAM IZ SADRŽAJA:

 • Vreme je za tablet učionice – osavremenjivanje O-V procesa
 • Debatom do humanijeg društva – Integrativni čas

            *

Časopis  PROSVETNI PREGLED

Br:    2668

Datum:   5. novembar  2015

IZDVAJAM IZ SADRŽAJA:

 • Jeretik golubljeg srca – 100 godina od rođenja Branka Ćopića
 • Mislimo na budućnost – spasimo školske biblioteke
 • Glagol čitati ne podnosi imperative – Lektira u 21. veku

 

*

Časopis  PROSVETNI PREGLED

Br:    2669/70

Datum:   12. – 19. novembar  2015

IZDVAJAM IZ SADRŽAJA:

 • Poslodavci traže znalce – reforma obrazovanja
 • Razvoj, a ne reforma – intervju sa dr Anom Pešikan, koautorom strategije razvoja obrazovanja do 2020
 • E, baš neću – Vaspitač: Zašto mala deca stalno prkose?
 • Ekran umesto drugara – Dosada, fenomen modernog doba

*

Časopis  PROSVETNI PREGLED

Br:    2676/7

Datum:   14. – 21. januar 2016

IZDVAJAM IZ SADRŽAJA:

 • Od jeseni manje časova? – Izmene nastavnih planova i programa
 • Požrtvovanje i radne navike važnije od ocena – Uloga roditelja u školskom uspehhu deteta
 • Kažnjavajte postupak, a ne dete – Roditelj: Nagrada i kazna

 

*

Časopis  PROSVETNI PREGLED

Br:    2678

Datum:   28. januar 2016

IZDVAJAM IZ SADRŽAJA:

 • Prisile pogoršavaju odnos – Vaspitanje za slobodno vreme
 • Najbolje aktivno odmaranje – protiv duhovne tromosti ispred TV-a i računara
 • Drugačija realnost – Centar za promociju nauke

 

*

Časopis  PROSVETNI PREGLED

Br:    2679

Datum:   18. februar 2016

IZDVAJAM IZ SADRŽAJA:

 • Pedagoška praksa – Obrada emocija uz pomoć vežbi

 

 

*

Časopis  PROSVETNI PREGLED

Br:    2682

Datum:   10. mart  2016

IZDVAJAM IZ SADRŽAJA:

 • Čak i budni sanjamo – Fantazija i savremeni čovek
 • Čutanje nije uvek zlato – Elektivni mutizam
 • Mladi neće na zanate – Profesionalna orijentacija

 

 

*

Časopis  PROSVETNI PREGLED

Br:    2683

Datum:   17. mart 2016

IZDVAJAM IZ SADRŽAJA:

 • TEMA BROJA: Veska nastava i građansko vaspitanje
 • Veronauka je protivustavna – Trivo Inđić
 • Prvo dobri ljudi, pa vernici
 • Izgradnja novog čoveka – građanina

 

 

*

Časopis  PROSVETNI PREGLED

Br:    2681

Datum:   3. mart 2016

IZDVAJAM IZ SADRŽAJA:

 • Podrška učenicima koji zaostaju – pomoć zemlji da napreduje
 • Školstvo ne može da počiva na entuzijazmu
 • Otkrila sam nemoć sistema – Intervju sa Snežanom Marković, pomoćnicom ministra prosvete
 • Samostalnost se stiče – Radne aktivnosti predškolaca u vretiću
 • Igra podstiče pažnju – učenje stranih jezika

 

 

*

Časopis  PROSVETNI PREGLED

Br:    2685

Datum:   31. mart 2016

IZDVAJAM IZ SADRŽAJA:

 • Nema razvoja sa nepismenim ljudima – Intervju sa Snežanom Marković, pomoćnicom ministra prosvete
 • Suočavanje sa katastrofom – Školstvo i razvoj sela
 • Nastavnici govore, učenici ćute – intervju sa dr. Damirom Mandićem

 

*

Časopis  PROSVETNI PREGLED

Br:    2684

Datum:   24. mart 2016

IZDVAJAM IZ SADRŽAJA:

 •        TEMA: Nove tehnologije u obrazovanju
 • Podići interes za deficitarna zanimanja – profesionalna orijentacija
 • Uticaj interneta na savremeni svet
 • Medijacija u konfliktima – Učeničke organizacije

 

      

*

Časopis  PROSVETNI PREGLED

Br:    2687

Datum:   14. april 2016

IZDVAJAM IZ SADRŽAJA:

 •        Borba protiv korupcije u prosveti – Nabavka udžbenika u školama

 

 

*

Časopis  PROSVETNI PREGLED

Br:    2688

Datum:   21. april 2016

IZDVAJAM IZ SADRŽAJA:

 •        TEMA: Škola i motivacija
 • Kako motivisati morivatore? – Motivisani učitelji i nastavnici
 • Uspešno učenje mora biti i zabavno
 • Bistrina uma se vežba – Merenje inteligencije

 

*

Časopis  PROSVETNI PREGLED

Br:    2692

Datum:   26. maj 2016

IZDVAJAM IZ SADRŽAJA:

 •        Kakvim očima se gledamo – škola bez predrasuda

 

 

*

Časopis  PROSVETNI PREGLED

Br:    2691

Datum:   19. maj 2016

IZDVAJAM IZ SADRŽAJA:

 •        Privlačenje mozgova u ostarelu Evropu
 • Besplatni udžbenici za đake – projekat MPN
 • Internet je super nadzor je još bolji – prevencija digitalnog nasilja
 • Pedagoška praksa – Lako je učiti ali kako početi – motivacija za učenje

 

 

*

Časopis  PROSVETNI PREGLED

Br:    2689/90

Datum:   5. – 12. maj 2016

IZDVAJAM IZ SADRŽAJA:

 •        Više mesta nego đaka – UPIS 2016
 • TEMA: Nauka u Srbiji
 • Borba protiv pseudonauke – osnovano Srpsko evoluciono društvo
 • Vratiti kružoke i sekcije u škole

 

 

*

Časopis  PROSVETNI PREGLED

Br:    2694

Datum:   9. jun 2016

IZDVAJAM IZ SADRŽAJA:

 •        Šta radi pedagog – samovrednovanje

 

 

*

Časopis  PROSVETNI PREGLED

Br:    2695

Datum:   16. jun 2016

IZDVAJAM IZ SADRŽAJA:

 • Klizni raspored za posebne predmete – Informatika kao obavezan predmet?
 • Tema: Priprema za polazak u školu
 • Dežurno oko: Dan otvorenih vrata u školi u Janošiku

 

 

*

Časopis  PROSVETNI PREGLED

Br:    2693

Datum:   2. jun 2016

IZDVAJAM IZ SADRŽAJA:

 

 • Sačuvati drugi strani jezik
 • Tema: Eksaperimentalna nastava
 • Izazov tradicionalnim časovima – rasterećivanje učenika i obrada teme iz više uglova
 • Integrisano učenje je najuspešnije

 

*

Časopis  PEDAGOŠKE  NOVINE  

Br:    3

Datum:    3.  Jun 2014

IZDVAJAM IZ SADRŽAJA:

 • PRIMENA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA – Osavremenjivanje nastave i O-V procesa
 • DEFICITARNOST STRUKE – Profesionalna orijentacija

*

Časopis  PEDAGOŠKE  NOVINE  

Br:    4

Datum:    4.  Decembar 2014

IZDVAJAM IZ SADRŽAJA:

 • AUTORITET NASTAVNIKA – Iintervju sa dr Janezom Krekom
 • PEPELJUGIN ZAKON – Prevencija zanemarivanja December
 • PEDAGOG NEKAD I SAD – Istorija pedagogije

*

Časopis  PEDAGOŠKE  NOVINE  

Br:    5

Datum:    5.  april 2015

IZDVAJAM IZ SADRŽAJA:

 • INKLUZIVNO OBRAZOVANJE U SRBIJI – Intervju sa mr Danijelom Vuković
 • ŠKOLSKI NEUSPEH UČENIKA – Stručni saradnici i školski neuspeh učenika
 • KNJIGA – prikaz knjige “Saradnja prosvetnog radnika sa roditeljima” dr Ljubice Prodanović

*

 

Časopis  PEDAGOŠKE  NOVINE  

Br:    6

Datum:    6.  novembar 2015

IZDVAJAM IZ SADRŽAJA:

 • SPOLJAŠNJE VREDNOVANJE KVALITETA RADA ŠKOLE – Izveštaj o EE
 • ADOLESCENCIJA U SAVREMENOM DRUŠTVU – Intervju sa dr Ivicom Mladenovićem

*

Časopis  PEDAGOŠKE  NOVINE  

Br:    7

Datum:    decembar 2015

IZDVAJAM IZ SADRŽAJA:

 • MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA – Izazovi i dileme profesionalnog razvoja nastavnika I ledera u obrazovanju

 

2015

Časopis  NASTAVA I VASPITANJE

Br:    2/2014

Datum:    Jun  2014

IZDVAJAM IZ SADRŽAJA:

        NATAŠA VUJISIĆ ŽIVKOVIĆ I JELENA VRANJAŠEVIĆ: Slika učenika osnovne škole u Srbiji u prvoj polovini 19. veka

EMINA HABIB: Dimenzije uloge školskog pedagoga

*

Časopis  NASTAVA I VASPITANJE

Br:    3/2014

Datum:    Septembar  2014

IZDVAJAM IZ SADRŽAJA:

        SNEŽANA MARINKOVIĆ: Ocenjivanje i razvoj kompetencija učenika

        LIDIJA RADULOVIĆ I MILICA MITROVIĆ: Raznovrsnost nastavnih metoda u našim školama

        KRISTINKA OVESNI, VERA RADOVIĆ I ŠEFIKA ALIBABIĆ: Posvećenost nastavnika profesiji I školi u kojoj su zaposleni

 

*

Časopis  NASTAVA I VASPITANJE

Br:    4/2014

Datum:    Decembar  2014

IZDVAJAM IZ SADRŽAJA:

        SNEŽANA MIRKOV I NIKOLETA GUTVAJN: Kako učenici doživljavaju aktivnosti nastavnika usmerene  na podsticanje kritičkog mišljenja

        NENAD SUZIĆ, TANJA STANKOVIĆ RANKOVIĆ I SNJEŽANA ĐURĐEVIĆ: Kriterijumi ocenjivanja učenika

DUŠICA MALINIĆ: Pedagoški aspekti nastavničke profesije i neuspeh učenika

NADA POLOVINA: Vršnjačko nasilje u školi: porodični faktori uticaja u ekosistemskoj perspektivi

 

 *

Časopis  PROSVETNI PREGLED

Br:    2664

Datum:   8. oktobar  2015

IZDVAJAM IZ SADRŽAJA:

 • Matematika i dalje bauk 2 (Inicijalno testiranje)
 • Pravila igre 8 PEDAGOŠKA PRAKSA (Uzroci nediscipline)

 

*

 

Časopis  PROSVETNI PREGLED

Br:    2666

Datum:   22. oktobar  2015

IZDVAJAM IZ SADRŽAJA:

 • Vežbe znanja, ali i strpljenja 1 (U susret maloj maturi)
 • Nikad ne odustajati ni od jednog deteta 2 (Podrška inkluzivnom obrazovanju)
 • Nastavnik, virtuao i majstor 6 (Pedagoška kreativnost)
 • Ambiciozni roditelji potiskuju ličnost deteta 7 (Specifičnost prvog i drugog razreda u OŠ)

 

*

 

Časopis  PROSVETNI PREGLED

Br:    2665

Datum:   15. oktobar  2015

IZDVAJAM IZ SADRŽAJA:

 • Puteva koliko i pravaca PEDAGOŠKA PRAKSA str. 1 (Napredovanej u zvanju)
 • Neuronauke i obrazovno-vaspitni sistem PEDAGOŠKA PRAKSA str. 2 (Funkcionisanje i razvoj mozga)
 • Dečja nedelja 2015 – Dan bakine kuhinje DEŽURNO OKO (Škola Janošik)

 

*

 

Časopis  PROSVETNI PREGLED

Br:    2667

Datum:   29. oktobar  2015

IZDVAJAM IZ SADRŽAJA:

 • Neprekidno usavršavanje kao zahtev vremena 2 (Celoživotno učenje)
 • Negovanje istih vrednosti 9 (Inkluzivno obrazovanje)
 • Dan bez grickalica 16 (Pravilna ishrana)
 • Krug ličnosti PEDAGOŠKA PRAKSA str. 1 (ČOS)

 

*

 

Časopis  PROSVETNI PREGLED

Br:    2663

Datum:   1. oktobar  2015

IZDVAJAM IZ SADRŽAJA:

 • Bitka za dečje duše 3 (Dijana Plut)
 • Nisu uvek dežurni krivci 10 (Hiperaktivnost)
 • Kazna iz tegle 11 (Obaveze mališana)

 

*

 

Časopis  PROSVETNI PREGLED

Br:   2662

Datum:   24 septembar 2015

IZDVAJAM IZ SADRŽAJA:

 • Pametni telefoni đake (ne)čine pametnijima 3 (Nova tehnologija ne doprinosi unapređenju formalnog obrazovanja)
 • Prava iznad obaveza / Haos nastaje kad đaci preuzmu čas 4 (Vaspitna uloga škole)
 • Čemu kazna 5 (Vaspitna uloga škole)
 • Greška kao mogućnost za učenje 6 (Vaspitna uloga škole)
 • Pohvalom do samopouzdanja 10 (Autoritet I kako ga steći)

 

*

 

Časopis  PROSVETNI PREGLED   

Br:   2659

Datum:   3 septembar 2015

IZDVAJAM IZ SADRŽAJA:

 • Tradicija je ipak tradicija str 17 (Papirna ili elektronska knjiga)
 • Znanje nakon zvanja PEDAGOŠKA PRAKSA str. 1 (Stručno usavršavanje nastavnika)

 

*

 

Časopis  PROSVETNI PREGLED   

Br:   2660

Datum:   10 septembar 2015

IZDVAJAM IZ SADRŽAJA:

 • Šta se može na selu sa 0,5 odsto glave 3 (Racionalizacija)
 • Dominacija knjiškog znanja 5 (Problem pismenosti)
 • Kreativni dokumentarni studentski film 17 (Filmski kamp)
 • Između postignuća i očekivanja PEDAGOŠKA PRAKSA str. 1 (Ispitivanje veštine čitanja prvaka)

 

*

Časopis  PROSVETNI PREGLED   

Br:   2661

Datum:   17. septembar 2015

IZDVAJAM IZ SADRŽAJA:

 • Nauku u ruke profesionalaca 2 (analiza udžbenika istorije)
 • Pravila za granice dopuštenog 11 (kako sa agresivnim mališanima)
 • Pravila za izbegavanje grešaka PEDAGOŠKA PRAKSA str. 2 (Predavanja sa prezentacijom)

 

*

 

Časopis  PROSVETNI PREGLED   

Br:   2658

Datum:   11. jun 2015

IZDVAJAM IZ SADRŽAJA:

 • Prvo letovanje bez roditelja 9 (Strah od nesigurnosti)
 • Moć hobija 11 (Prepoznati šta dete voli)
 • Da li internet menja način na koji mislimo PEDAGOŠKA PRAKSA str. 1 (Obrazovanje i digitalno doba)

 

*

Časopis  PROSVETNI PREGLED   

Br:   2657

Datum:   4. jun 2015

IZDVAJAM IZ SADRŽAJA:

 • Sumnje u mreži 1 (o pritiscima na prosvetne radnike i popravljanju ocena)
 • Ako je rad prisila – život je robija Str 2-3 (Radna kultura učenika)
 • Digitalni urođenici 8 (Predškolci uz savremenu tehnologiju)
 • Kad predškolci postaju školarci 9 (Polazak u školu)

 

*

 

Časopis  PROSVETNI PREGLED   

Br:  2655

Datum:  21. maj 2015

IZDVAJAM IZ SADRŽAJA:

 • Dobrodošli u vrtić 9 (Priprema mališana za dolazak u PU)
 • Vatra kao početak sveta PEDAGOŠKA PRAKSA str. 6 (Heraklit iz efesa)

 

*

Časopis  PROSVETNI PREGLED   

Br:  2656

Datum:  28. maj 2015

IZDVAJAM IZ SADRŽAJA:

 • Kvalitetno obrazovanje za sve 1 (Nova obrazovna agenda UN)
 • Agresija rađa agresiju 2 (Porodično nasilje iz školskog ugla)
 • Komunikacija u vrtiću 8 (Sposobnosti korišćenja različitih oblika komunikacije)
 • Priče poverljivih prijatelja / Saveznik u odrastanju Str 9 (Mališani i kućni ljubimci)

 

*

Časopis  PROSVETNI PREGLED   

Br:  2652/3

Datum:  23. april – 7. maj 2015

IZDVAJAM IZ SADRŽAJA:

 • Promocija obrazovanja – naš strateški zadatak 1 (70 godina Porsvetnog pregleda)
 • Saznali na seminaru, primenili u praksi 4  (Konkurs ZUOV-a)
 • Knjiga na koju se čekalo 8 (Leksikon obrazovnih termina)
 • Budućnost će pitati sadašnjost 12 (Da li mališanima treba dati veću slobodu)
 • Različite kulture u razvoju mog mesta PEDAGOŠKA PRAKSA str. 8 (Integrativna nastava)

 

 

*

Časopis  PROSVETNI PREGLED   

Br:  2651

Datum:  9. april 2015

IZDVAJAM IZ SADRŽAJA:

 • Učitelji i nastavnici ključni nosioci promena 1 (Međunarodni samit učiteljske profesije)
 • Noć omiljeno vreme za učenje 6 (Istraživanje o navikama studenata)
 • More od čokolade 8 (Zašto podsticati dečji smeh)

 

 

*

 

Časopis  PROSVETNI PREGLED   

Br:  2650

Datum:  2. april 2015

IZDVAJAM IZ SADRŽAJA:

 • Vođenje učeničkih dosijea 10 (Ka boljem poznavanju i praćenju učenika)

 

*

 

 

Časopis  PROSVETNI PREGLED   

Br:  2647

Datum:  12. mart 2015

IZDVAJAM IZ SADRŽAJA:

 • Podrška koja se uvek vrati 5 (Okrugli sto o talentima)
 • Socijalna integracija – preduslov za uspeh 8 (inkluzija dece ometene u razvoju počinje od vrtića)

 

 

*

Časopis  PROSVETNI PREGLED   

Br: 2646

Datum: 8. mart 2015

IZDVAJAM IZ SADRŽAJA:

 • Ka inkluzivnom obrazovanju uz IKT 4 (Članak o kompjuterima u inluziji)
 • Zašto postoji život 5 (O tribini Centra za promociju nauke)
 • Nikada nije rano   8 (Kada početi sa učenjem stranog jezika)
 • Kontekst u učenju I podučavanju PEDAGOŠKA PRAKSA 6 (Članak o istoimenoj knjizi Živke Krnjaje)

 

 

*

Časopis  PROSVETNI PREGLED   

Br: 2649

Datum: 26. mart 2015

IZDVAJAM IZ SADRŽAJA:

 • Ćutanje ne rešava problem 2 (Okrugli sto o nasilju među decom)
 • Odzvonilo upisu bez plana 3 (Manje mesta u strednjim školama)
 • Otisak palca kao sindrom postpismenosti 5 (Pisanje rukom više nije obavezno u SAD, pri čemu se u SAD misli na cursive – pisana slova, a ne na pisanje rukom)
 • Život naših predaka PEDAGOŠKA PRAKSA str. 7 (Sakupljački I istraživački rad u lokalnoj sredini)

 

 

*

 

Časopis  PROSVETNI PREGLED   

Br: 2637/38

Datum: 18. – 25. decembar 2014

IZDVAJAM IZ SADRŽAJA:

 • Poklanjanje ocena je medveđa usluga 3 (Članak o rezultatima male mature)
 • Izazovi i dileme 7 (Implementacija inovacija u nastavnom procesu)
 • Srpski sto posne hrane 20 (Dežurno oko)

2014

Časopis  NASTAVA I VASPITANJE

Br:    1/2014

Datum:    Mart  2014

IZDVAJAM IZ SADRŽAJA:

 • JASMINA KLEMENOVIĆ: Spremnost za školu iz perspektive roditelja, vaspitača i učenika (IZUZETNO KORISTAN ČLANAK)
 • JOVANA TRBOJEVIĆ, NATAŠA PERIŠIĆ, JELICA PETROVIĆ: Temperament kao prediktor vršnjačkih odnosa kod dece mlađeg uzrasta (IZUZETNO KORISTAN ČLANAK)
 • JOVANA MILUTINOVIĆ: Alternativne škole i implementacija konstruktivizma u školsku praksu
 • JELENA VRANJEŠEVIĆ: Dete između zaštite i autonomije: protekcionizam ili liberacionizam
 • ZORICA ŠALJIĆ: Stručno usavršavanje nastavnika u oblasti prevencije nepoželjnih ponašanja učenika

*

Časopis  PEDAGOŠKE  NOVINE  

Br:    1

Datum:    1.  Jun 2013

IZDVAJAM IZ SADRŽAJA:

 • REČ PEDAGOGA: Intervju sa Prof. Dr Nikolom M. Potkonjakom
 • EKSTERNO VRENOVANJE ŠKOLA: Uloga pedagoga u eksternom vrednovanju škole – IZUZETNO BITAN TEKST!
 • PRIKAZ KNJIGE: Osnove vaspitanja u školi

 

*

Časopis  PEDAGOŠKE NOVINE  

Br:    2

Datum:    3.  Februar 2014

IZDVAJAM IZ SADRŽAJA:

 • Napredovanje pedagoga u struci – IZUZETNO BITAN TEKST!
 • Reproduktivno zdravlje mladih – prikaz knjige Violete Babić

*

Časopis  PROSVETNI PREGLED   

Br: 2613

Datum: 3. April 2014

IZDVAJAM IZ SADRŽAJA:

 • I nastavnik treba da uči – predstavljanje knjige Nastava orijentisana na učenje (nabaviti ovu knjigu, u dogledno vreme), str. 1 (…)
 • Ne daj da te spinuju – kampanja o medijskoj pismenosti (str. 13): http://www.medijskapismenost.net/

 *

Časopis  PROSVETNI PREGLED   

Br: 2631

Datum: 6. Novembar 2014

IZDVAJAM IZ SADRŽAJA:

 • Bolja škola, bolji faks (str. 6) – Najviše primedaba na kvalitet nastave u školama …

 

 *

Časopis  PROSVETNI PREGLED   

Br: 2632-33

Datum: 13. – 20. Novembar 2014

IZDVAJAM IZ SADRŽAJA:

 • Saradnjom do inkluzivne zajednice (str. 2) – Partnerstvo između rodielja i nastavnika, lokalnih vlasti, civilnog društva i medija …
 • Stvarni uticaj ili iluzija (str. 4) – Uticaj globalnih rang-lista na visoko obrazovanje, međunarodna akademska poređenja kao proizvod globalizacije …
 • PEDAGOŠKA PRAKSA: Kada mašta proradi (str. 8) – Deca i rđavo ponašanje
 • PEDAGOŠKA PRAKSA: Kako prepoznati nasilje (str. 2) – Radionica o nenasilnoj komunikaciji

 

 *

Časopis  PROSVETNI PREGLED   

Br:  2634

Datum:   27. Novembar 2014

IZDVAJAM IZ SADRŽAJA:

 • Između prakse i sistema (str. 3) – Okrugli sto o pripravništvu i mentorstvu
 • Druga kuća sve traženija (str. 4) – O produženom boravku u školi
 • Magična formula vaspitanja (str. 19) – Različiti modeli za pravilno vaspitanje najmlađih
 • PEDAGOŠKA PRAKSA: Vaspitanje i sistematsko učenje (str. 8) – Preopterećenost učenika

 

*

Časopis  PROSVETNI PREGLED   

Br:  2629

Datum:  23. oktobar

IZDVAJAM IZ SADRŽAJA:

 • Liderstvo u obrazovanju (str. 1) – Novi fenomen u pedagoškoj literaturi
 • Nove uloge nastavnika, učenika i roditelja (str. 3) – Naučna konferencija
 • Radne navike kao osnova za razvoj (str. 9) – Radne navike koje olakšavaju polazak u OŠ
 • Pravilno usmeravanje pažnje (str. 9) – Hiperaktivno dete u vrtiću
 • DEŽURNO OKO: Kompost za nastavna sredstva (str. 12) – Kompostiranje u Janošiku – ZAPRAVO MOJ PRILOG IZ ŠKOLE U KOJOJ RADIM
 • PEDAGOŠKA PRAKSA – Učiti i zabavljati se (str. 1) – Uticaj e-učionice na postigniće

 

 *

Časopis  PROSVETNI PREGLED   

Br:  2628

Datum:  16. Oktobar 2014

IZDVAJAM IZ SADRŽAJA:

 • Menja se svest o profesiji (str. 3) – Tempus projekat Masts
 • Dobro obrazovan nastavnik je profesionalac (str. 3)
 • PEDAGOŠKA PRAKSA – „Izoštravanje misli“ pomoću kompjutera (str. 1) – Neželjeni efekti bulovske logike

 

*

Časopis  PROSVETNI PREGLED  

Br:   2627

Datum:    9. Oktobar 2014

IZDVAJAM IZ SADRŽAJA:

 • Put do željenog zanimanja (str. 1) – Profesionalna orijentacija u Srbiji
 • Đaci ga žele svake nedelje (str. 5) – Zašto je ČOS u našim školama neophodan
 • Babaroge i čaobnjaci (str. 8) – Dečji strahovi i košmari
 • PEDAGOŠKA PRAKSA (str. 7) – Čuvari prirode

*

Časopis  PROSVETNI PREGLED  

Br:   2625

Datum:    25. Septembar 2014

IZDVAJAM IZ SADRŽAJA:

 • Kad se dogodi život (str. 3) – Praktičan vodič u kriznim situacijama
 • Nastavnička profesija (ni)je dovoljno cenjena (str. 3) – Istraživanje nastave i učenja
 • Kako uče osnovci (str. 11) – Istraživanje – IZUZETNO KORISTAN TEKST

*

Časopis  PROSVETNI PREGLED  

Br:   2626

Datum:    2. oktobar 2014

IZDVAJAM IZ SADRŽAJA:

 • Podaci važni za one koji odlučuju (str. 1) – Istraživanje postignuća učenika IV. i VIII. Razreda
 • Fascikla puna ljubavi (str. 3) – Pedagog za primer
 • Angažovano učenje kao cilj (str. 3) – Prikaz tri nove knjige IK Klio

*

Časopis  PROSVETNI PREGLED  

Br:   2624

Datum:    18. Septembar 2014

IZDVAJAM IZ SADRŽAJA:

 • Udžbenik u fokusu (str. 1) – Ključne izmene u nacrtu zakona o udžbenicima
 • Povećano vršnjačko nasilje (str. 6) – Izveštaj sa naučne konferencije
 • PEDAGOŠKA PRAKSA – Ponašati se kao Grk (str. 1) – Helenizam

*

Časopis  PROSVETNI PREGLED  

Br:    2623

Datum:     11. Septembar 2014

IZDVAJAM IZ SADRŽAJA:

 • Zeleno svetlo za novi model (str. 1) – Bodovanje završnog ispita
 • Nasilje-epidemija savremenog društva (str. 6) – Seminar za studente
 • Lako prihvatanje autoriteta (str. 8) – Povodljivo dete
 • Novi korak u odrastanju deteta (str. 9) – Pred izazovom školskih zahteva
 • PEDAGOŠKA PRAKSA – Tolerancija za drugačije (str. 1) – Primena debate kao nastavnog metoda u nastavi i učenju

*

Časopis  PROSVETNI PREGLED  

Br:   2622

Datum:    4. Septembar 2014

IZDVAJAM IZ SADRŽAJA:

 • Signal da nešto nije u redu (str. 5) – O školskim strahovima
 • Šta su naučili a šta sad rade? (str. 6) – Istraživanje o diplomirnaim studentima
 • PEDAGOŠKA PRAKSA – Pravila ponašanja (str. 8)– Disciplina u učionici
 • PEDAGOŠKA PRAKSA – Zašto, šta i kako da učimo (Str. 1) – Smernice za realizaciju teme Holokaust
 • PEDAGOŠKA PRAKSA – Izazovi 21. Veka (str. 5) – Obrazovanje za održivi razvoj

*

Časopis  PROSVETNI PREGLED  

Br:    2635

Datum:    4.  decembar 2014

IZDVAJAM IZ SADRŽAJA:

 • Vodič sa jasnim procedurama (str. 5) – Reagovanje u kriznim situacijama
 • U potrazi za izazovima (str. 8) – Da li je dete „genijalno?“
Advertisements

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Google+ photo

Коментаришет користећи свој Google+ налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

w

Повезивање са %s